لطفا جهت سهولت در استفاده از سامانه رسا (رویت هزینه های خسارت درمان)، فایل راهنمای زیر را مطالعه نموده 

 

  راهنمای_استفاده_از_سامانه_رسا_برای_بیمه_شده.pdf

و سپس ازطریق لینک زیر اقدام به ثبت نام بفرمایید :

                                                                                                             

  https://rasatpa.ir