​شرکت ایمن آسایش کوثر با در اختیار داشتن نیروهای مجرب  در ارائه خدمات بیمه‌ای، آمادگی کامل دارد تا انواع بیمه‌نامه‌های مهندسی، مسئولیت، باربری، آتش‌سوزی، اشخاص و اتومبیل را با نرخ مناسب و تسهیلات مورد نیاز، در کوتاهترین مدت صادر و تحویل نماید. بدیهی است این شرکت در راستای جلب رضایت و آرامش خاطر بیمه‌گذاران محترم، خدمات قبل و بعد از فروش بیمه نامه شامل: مشاوره بیمه‌ای، کارشناسی، مدیریت ریسک و پیگیری خسارتهای احتمالی تا حصول نتیجه، بصورت رایگان و تمدید به موقع بیمه‌نامه را از اهم وظایف خود می‌داند.

احترام به بیمه گذاران عزیز  و عشق به خدمت، سرلوحه اهداف بلند مدت این شرکت در ارائه خدمات صادقانه است.

دریافت جایزه ملی تعالی در راستای توسعه ،پیشرفت و تعالی سازمانی شرکت ایمن آسایش کوثر