بیمه دی در یک نگاه

شرکت بیمه دی (سهامی عام) در سال 1383 با اخذ مجوز رسمی از بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه، با شماره ثبت 241511 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به منظور ارایه خدمات بیمه‌ای در رشته‌های مختلف به ثبت رسید. این شرکت با بهره‌مندی از کارشناسان متخصص و متبحر صنعت بیمه و همچنین گسترش شبکه فروش خود در تمامی نقاط کشور با سرلوحه قراردادن شعار تعهد، تخصص و نوآوری به طور مستمر سعی در ارایه خدمات بهینه و مطلوب به بیمه‌گذاران خود را نموده است.

بیانیه ماموریت

اطمینان و آرامش خاطر جامعه با راهکارهای نو از راه جبران یا کاهش مخاطرات

چشم‌انداز

پدیده محبوب مشتریان و پربازده‌ترین شرکت صنعت بیمه

ارزش‌ها

_ سلامت

_ انسجام سازمانی

_ حرفه‌ای‌گری

اهداف راهبردی

تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای دسترسی به سودآوری پایدار

منشور اخلاقی سازمانی

کلیه فعالان صنعت بیمه به اصول اخلاقی زیر متعهد هستند:

الف) پایبندی به مقررات و تعهدات

احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی‌اثر کردن آن‌ها،

برخورد با همکاران و واسطه‌هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می‌پردازند؛

عدم چشم‌پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد؛

پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛

پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛

رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از اصول بیمه گری، به ویژه در تعیین نرخ و شرایط؛

ب) عدالت و انصاف

تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛

رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب؛

پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛

تعیین نرخ حق‌بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در‌خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

ج) شفافیت و صداقت

صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش‌های فریب‌دهنده، پنهان‌کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات؛

خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع‌رسانی؛

انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی‌های حرفه‌ای خود به صورت واقعی؛

اطلاع‌رسانی به موقع به بیمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات؛

توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت‌های دریافت خسارت؛

برقراری روابط شفاف با مشتری به گونه‌ای که امکان هیچ نوع سوء‌استفاده نباشد؛

د) حفظ کرامت انسانی

خودداری از تقدیم و دریافت هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری؛

انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا می‌باشند؛

محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همکاران ورقبا؛

ه) رعایت حقوق اجتماعی

احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛

احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛

سلوک و عدم کینه‌توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می‌گویند و عملکردها را نقد می‌کنند؛

مقابله با پولشویی و هر گونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه‌های سازمان یافته باشد؛

پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛

همکاری با سازمان‌های مردم نهاد و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌شد؛

پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛

احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.