سایر

صرفه جویی در مصرف کاغذ

صرفه جویی در مصرف کاغذ

* بنابر آمار، هر سال برای تامین کاغذ اداری، بیش از ۳۵۰ میلیون درخت قطع میشود.
* از کاغذ هایی که هر سال دور ریخته میشود، می توان دیواری به بلندی سه متر و نیم از شهر تهران تا پاریس کشید.
* دور ریختن هر تن کاغذ ،یک متر مربع از فضای دفن زباله را اشغال میکند.
* حدود ۷۰% از زباله های اداری کاغذ قابل بازیافت است
* برای تولید هر کیلوگرم کاغذ، حدود ۳۰۰ لیتر آب مصرف می شود. یک برگ کاغذ A۴ (۸۰ gr) برابر ۵ گرم می باشد
* مصرف کاغذ در ایران ۲۲ تا ۲۵ کیلوگرم به ازای هر نفر می باشد
* تولید هر برگ کاغذ، حدود ۱.۳۵ گرم آلودگی ایجاد می شود
* انسان، در هر ۲ ثانیه، معادل یک زمین فوتبال از جنگل های جهان را تخریب می کند.
* حدود ٪۳۳ زباله های شهری و ٪۲۵ زباله های روی سطح زمین مربوط به کاغذ است
* برای تولید هر برگ کاغذ، حدود ۱۵ وات ساعت انرژی و برای چاپ، هم انرژی جداگانه ای مصرف می شود
* هر درخت اکسیژن کافی برای تنفس ۳ نفر را تأمین می کند
* اگر همه ی کارکنان در آمریکا فقط ۵% در مصرف کاغذ صرفه جویی کنند، هر سال بیش از یک میلیون تن در مصرف کاغذ صرفه جویی می شود و این یعنی نجات دادن حدود ۱۷ میلیون درخت.
* بنابر آمار موسسه ی راکی مانتین، برای بکار افتادن تمام دستگاههای فکس در آمریکا، انرژی معادل ۷۰ هزار تن زغال سنگ لازم است
* به ازاری هر ۸۳۳۳ برگ کاغذ A۴ یک درخت ۱۲.۲۰ متر قطع می شود
* تنها ۴ تن چوب از از ۲۴ درخت می‌توانند به دست بیاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *