مدارک مورد نیاز دریافت خسارت بیمه بدنه

– كارت ملي بيمه گزار، مالک يا نماينده قانوني مالک
– كروكی افسر كاردان
– برگ‌هاي بازجويي طرفين حادثه در خصوص كروكي غير سازشي
– ساير گزارش‌هاي تكميلي از قبيل: گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري،  برگه قبول تقصير مقصر، راي محاكم در مورد كروكي غير  سازشي ، عكس مواضع آسيب‌ديده، خود بيمه‌گزار مي‌تواند عكس‌ها را تهيه كند
– تصوير مصدق گواهينامه راننده در هنگام حادثه (براي دارندگان تاكسي ارايه كارنامه) يا دفترچه پليس راه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)
– اسناد مالكيت اتومبيل زيان‌ديده
– استعلام بيمه‌نامه مقصر و برش بيمه‌نامه
– اصل بيمه‌نامه
– رسيد پرداخت حق‌بيمه
– صورتحساب مسافران روز حادثه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)
– فاكتور هزينه حمل
– فاكتور لوازم تعويضي در صورت نياز
– بارنامه (براي كاميونها و تريلرها)

درصورتيكه بيمه‌گذار به بيمه بدهكار باشد و حق‌بيمه را كامل پرداخت نكرده باشد، مبلغ بدهكاري از خسارت محاسبه شده كسر مي‌گردد.