طرحهای جدید بیمه دی بابت بیمه نامه های درمان تکمیلی انفرادی

طرحهای جدید بیمه دی بابت بیمه نامه های درمان تکمیلی انفرادی به همراه بیمه نامه های عمر ،برای افرادی که فاقد بیمه نامه درمان هستند یا بخ...

ادامه مطلب

بیمه دی حامی جانبخش ماند؛ اشاعه فرهنگ اهدا عضو با «یکی بود، هنوزم هست»

بیمه دی قرارداد همکاری خود با انجمن اهدای عضو ایرانیان را تمدید کرد تا یک سال دیگر حامی «جانبخش‌»ها و فرهنگ اهدای عضو بماند. به گزار...

ادامه مطلب

12