طرحهای جدید بیمه دی بابت بیمه نامه های درمان تکمیلی انفرادی

طرحهای جدید بیمه دی بابت بیمه نامه های درمان تکمیلی انفرادی به همراه بیمه نامه های عمر ،برای افرادی که فاقد بیمه نامه درمان هستند یا بخ...

ادامه مطلب

بیمه دی حامی جانبخش ماند؛ اشاعه فرهنگ اهدا عضو با «یکی بود، هنوزم هست»

بیمه دی قرارداد همکاری خود با انجمن اهدای عضو ایرانیان را تمدید کرد تا یک سال دیگر حامی «جانبخش‌»ها و فرهنگ اهدای عضو بماند. به گزار...

ادامه مطلب

کسب رتبه نخست «شاخص فروش» و بهره وری کل عوامل» در بین موسسات بیمه ای توسط بیمه دی

بیمه دی در بیست و سومین همایش شرکت های برتر ایران، برای دومین سال متوالی توانست در رده بندی گروه موسسات بیمه ای در دو زمینه  "شاخص فروش...

ادامه مطلب

پرداخت 29.8 درصد سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی توسط شرکت بیمه دی

  سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به میزان ۲۹.۸۳ درصد محاسبه و در اندوخته بیمه نامه‌ها اعمال ...

ادامه مطلب

12